Oferty Pracy

Careers at IAAI
Kariera zawodowa
Nasza firma zatrudnia właściwe osoby na właściwych miejscach, zapewniając im najlepsze możliwe narzędzia i zasoby, umożliwiające właściwe wykonanie każdego zadania. Wyznajemy zasadę promocji przez motywację do wytężonej pracy oraz ciągłego rozwijania posiadanych umiejętności.
Oferta kulturalna i świadczenia
Różnorodne możliwości
Wspomagamy również społeczności, w których żyjemy i prowadzimy działalność. Jesteśmy dumni, że możemy być sponsorem Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Serca (American Heart Association). Ponadto ściśle współpracujemy ze szkołą średnią Cristo Rey Jesuit High School, oferując jej uczniom możliwość odbycia praktycznego stażu w naszej firmie.

Ponadto zapewniamy atrakcyjne świadczenia wszystkim naszym pracownikom
 • Różnorodne plany świadczeń medycznych i dentystycznych
 • Świadczenia okulistyczne
 • Podstawowe ubezpieczenia na życie oraz od utraty kończyn
 • Plan oszczędności pracowniczych 401(k)
 • Zwrot opłat szkolnych
 • Darmowy plan wspomagania pracowników
 • Oraz wiele innych
W naszych oddziałach korporacyjnych i regionalnych, pracowników zatrudniamy najczęściej w następujących działach:
 • Zarządzania operacyjnego
 • Sprzedaży
 • Księgowości
 • Finansowym
 • Zasobów ludzkich
 • Kadrowym
 • Informatycznym


W większości naszych placówek pracowników zatrudniamy w następujących działach:
 • Obsługi placów parkingowych
 • Przedstawicielstwa handlowego
 • Zarządzania oddziałem
 • Nadzoru nad oddziałem
Lokalizacje na terenie całego kraju
Siedziba naszej firmy znajduje się w Westchester w stanie Illinois, a ponadto posiadamy liczne placówki regionalne na terenie całego kraju. Nieustannie poszukujemy inteligentnych, dynamicznych osób, które mogłyby pracować w naszym zespole. Wyszukaj lokalizację w pobliżu

Firma IAA jest pracodawcą zapewniającym wszystkim pracownikom równe szanse rozwoju w otoczeniu wolnym od narkotyków i środków odurzających. Jednym z warunków zatrudnienia dla nowo przyjmowanych pracowników jest poddanie się badaniom na obecności narkotyków i środków odurzających w organizmie, a także rutynowe badania lekarskie.
ESGRSKillsUSA

MOŻLIWOŚCI WYSZUKIWANIA