Oświadczenie dotyczące dostępności IAA, Inc.


Firma IAA, Inc. („IAA”) zobowiązuje się udostępniać witrynę jak największej liczbie osób, niezależnie od okoliczności i z dołożeniem wszelkich starań. Aby wywiązać się z tego zobowiązania, wykorzystujemy zasoby wewnętrzne umożliwiające regularną ocenę i weryfikację naszych witryn. Ponadto staramy się w możliwie wysokim stopniu przestrzegać Wytycznych dotyczących ułatwień dostępu do treści internetowych (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG), opublikowanych przez konsorcjum World Wide Web (W3C), które to Wytyczne określają standardy stron internetowych, aby były one przyjazne dla użytkownika, jak i dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

W wytycznych WCAG 2.0 określono trzy poziomy dostępności: A, AA oraz AAA. IAA stara się w jak największym stopniu spełniać założenia standardu AA. Nieustannie śledzimy zmiany w naszej witrynie internetowej, by utrzymać ten standard. Jednak ze względu na fakt, że nie wszystkie elementy naszych witryn internetowych mogą zostać zmodernizowane do wersji WCAG 2.0 AA w tym samym czasie, intensywnie poszukujemy rozwiązań, które pozwolą zapewnić wszystkim obszarom naszych witryn internetowych ten sam poziom dostępności i użyteczności, a tym samym zagwarantować i utrzymać odpowiedni standard.

W przypadku problemów z naszą witryną internetową prosimy o kontakt z biurem firmy pod numerem telefonu 708-492-7000.

Jakiekolwiek komentarze lub sugestie dotyczące zwiększania dostępności naszej witryny prosimy kierować do nas pocztą elektroniczną na adres IAACompliance@iaai.com. Twoja opinia pomoże nam poprawiać jakość usług.